ZwCad - rysowanie okręgów, elips i łuków

Stronę tą wyświetlono już: 296 razy

Rysowanie okręgów

W ZwCad-zie można narysować okrąg za pomocą polecenia okrąg lub _circle. Dostępny jest również alias c będący skrótem wcześniej wspomnianego polecenia. Polecenie to pozwala na wybór następujących opcji:

 • określenie środka okręgu i promienia (domyślnie);
 • 3P - rysowanie okręgu przechodzącego przez wskazane trzy punkty;
 • 2P - poprzez wskazanie początku i końca średnicy okręgu;
 • Ssr - poprzez wskazanie obiektów stycznych do okręgu i promienia okręgu;

Rysowanie łuków

Na pasku narzędziowym Rysuj

 • Rysowanie przez trzy punkty;
 • Początek środek i koniec;
 • Początek środek kąt;
 • Początek środek cięciwa;
 • Początek koniec kąt;
 • Początek koniec zwrot;
 • Początek koniec promień;
 • Środek początek kąt;
 • Środek początek cięciwa;
 • Kontynuuj

W trybie widoku wstążkowego opcje rysowania łuku są dostępne w zakładce Rysuj.

Samo polecenie rysowania okręgu to łuk lub _arc.

Rysowanie elips i łuków eliptycznych

Rysowanie elipsy umożliwia polecenie elipsa lub _elipse. Możliwe jest również użycie aliasu el. Polecenie to udostępnia następujące opcje rysowania elipsy:

 • pierwszy koniec średnicy, koniec pierwszej średnicy elipsy, koniec drugiego promienia elipsy - domyślna;
 • ŁUK - umożliwia rysowanie łuku elipsy;
 • Środek - środek elipsy i punkty określające promienie

Komentarze