ZwCad - przycinanie i wydłużanie linii

Stronę tą wyświetlono już: 492 razy

Przycinanie obiektów

Za pomocą polecenia Utnij lub _trim. W celu przycięcia obiektów 2 wymiarowych i 1 wymiarowych należy:

  • wskazać obiekty przycinające;
  • wskazać krawędź przycinanego obiektu (możliwe wskazanie wielu obiektów jeden po drugim);

Wydłużanie obiektów

Poleceniem Wyciągnij lub _extend można wydłużyć obiekt do pierwszej napotkanej krawędzi jednego z wskazanych obiektów. Kolejność działania:

  • wskaż obiekty, do których będą wydłużane obiekty;
  • wskazać obiekty do wydłużenia;

Komentarze