ZwCad - przycinanie i wydłużanie linii

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 966 razy

Przycinanie obiektów

Za pomocą polecenia Utnij lub _trim. W celu przycięcia obiektów 2 wymiarowych i 1 wymiarowych należy:

Wydłużanie obiektów

Poleceniem Wyciągnij lub _extend można wydłużyć obiekt do pierwszej napotkanej krawędzi jednego z wskazanych obiektów. Kolejność działania:

Propozycje książek