ZwCad - odbicie lustrzane obiektów

Stronę tą wyświetlono już: 475 razy

Odbicie lustrzane w płaszczyźnie XY

ZwCad jest oprogramowaniem umożliwiającym rysowanie obiektów 2W i 3W toteż i nie zdziwi (a przynajmniej nie powinien zdziwić) fakt, że oprogramowanie to udostępnia polecenie do odbicia lustrzanego w płaszczyźnie XY oraz bardziej ogólną wersję dla odbić w przestrzeni 3W. Do odbicia w płaszczyźnie domyślnej rysowania (czyli XY) służy polecenie lustro lub _mirror.

ZwCad odbicie lustrzane 2W
Rys. 1
ZwCad - przykład użycia odbicia lustrzanego

Polecenie działa następująco:

 • zaznacz obiekty do odbicia lustrzanego;
 • wskaż punkt początkowy osi odbicia;
 • wskaż punkt końcowy osi odbicia;
 • zdecyduj czy chcesz wymazać odbijane obiekty, czy zostawić

Odbicie lustrzane w dowolnej płaszczyźnie

W przypadku, gdy ktoś rysuje obiekty 3W przydaje się bardziej ogólne polecenie umożliwiające realizację odbicia lustrzanego względem dowolnej płaszczyzny 3W. Poleceniem tym jest lustro3d lub _mirror3d. Polecenie to umożliwia po wskazaniu obiektów do odbicia wybranie jednej z opcji umożliwiającej określenie płaszczyzny odbicia:

 • trzy punkty (domyślna) - punkty nie mogą leżeć na tej samej prostej;
 • płaszczyzny XY;
 • płaszczyzny YZ;
 • płaszczyzny ZX;
 • płaszczyzny widoku;
 • ostatnio wybranej płaszczyzny;
 • obiektu 2d;
ZwCad - przykład obiektu, dla którego zastosowane zostało odbicie lustrzane
Rys. 2
ZwCad - przykład obiektu, dla którego zastosowane zostało odbicie lustrzane

Komentarze