ZwCad - odsunięciie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 826 razy

Polecenie odsuń umożliwia utworzenie obiektu 2W na podstawie wskazanego obiektu, który jest odsunięty o określoną wartość od krawędzi tegoż obiektu. Kroki konieczne do wykonania:

ZwCad przykład działania polecenia odsuń
Rys. 1
ZwCad przykład działania polecenia odsuń
Propozycje książek