ZwCad - odsunięciie

Stronę tą wyświetlono już: 438 razy

Polecenie odsuń umożliwia utworzenie obiektu 2W na podstawie wskazanego obiektu, który jest odsunięty o określoną wartość od krawędzi tegoż obiektu. Kroki konieczne do wykonania:

  • podaj wartość odsunięcia;
  • wskaż obiekt do odsunięcia;
  • wskaż kierunek (stronę) odsunięcia
ZwCad przykład działania polecenia odsuń
Rys. 1
ZwCad przykład działania polecenia odsuń

Komentarze