ZwCad - obracanie obiektów

Stronę tą wyświetlono już: 705 razy

Obracanie obiektów w płaszczyźnie xy

Polecenie obróć lub _rotatre obraca zaznaczone obiekty w płaszczyźnie XY o zadany kąt. Kroki postępowania to:

  • zaznacz obiekty do obrócenia;
  • określ punkt obrotu;
  • określ kąt w stopniach lub punkt odniesienia;
ZwCad obracanie obiektów w płaszczyźnie XY
Rys. 1
ZwCad - przykład obracania obiektu w płaszczyźnie XY

Obracanie obiektów względem dowolnej osi

Za pomocą polecenia obroty3d lub _rotate3d można obracać obiekty względem dowolnej osi. Do wyboru do koloru są następujące opcje:

  • wskazanie dwóch punktów opisujących oś obrotu;
  • wybranie obiektu np. linii jako osi obrotu;
  • określenie kąta obrotu;
  • wskazanie punktu odniesienia

Komentarze