Anguler - mapa miejsc

Stronę tą wyświetlono już: 232 razy

Wstępny opis projektu

Postanowiłem pewien czas temu stworzyć projekt, który będzie wykorzystywał mapę świata w celu naniesienia na nią różnych miejsc. Tak się składa, że istnieje publicznie dostępna biblioteka JavaScriptowa oraz Angularowa związana z stroną mapbox.com, która obsługuje podstawowe operacje związane z wyświetlaniem mapy.

Cel projektu to stworzenie aplikacji umożliwiającej dodawanie określonego typu punktów oznaczających jeden z góry określony typ obiektu. Do takich należeć będą np.:

 • zamki;
 • pałace;
 • kościoły;
 • kapliczki

Każdy z rzeczonych punktów ma mieć własną ikonkę, możliwość włączania/wyłączania widoczności, edytowania opisu obiektu. Musi również istnieć możliwość zaznaczania pojedynczych punktów celem ich edytowania lub możliwości usunięcia.

Dodatkowo aplikacja powinna na podstawie znanych jej punktów z widocznych warstw wyświetlać dla bieżącego statycznego widoku diagram Voronoi-a.

Wykorzystane zależności w projekcie

W projekcie wykorzystałem bibliotekę Material jak również następujące nie standardowe zależności:

Listing 1
 1. "@turf/along": "^6.5.0",
 2. "@turf/turf": "^6.5.0",
 3. "@turf/voronoi": "^6.5.0",
 4. "angular-mapbox": "^0.2.2",
 5. "automatic-unsubscribe": "^1.0.4",
 6. "mapbox-gl": "^2.4.0",
 7. "ngx-mapbox-gl": "^7.0.1",

gdzie mapbox-gl i ngx-mapbox-gl dostarczają funkcjonalności związane z wyświetlaniem mapy i danych na mapie. Z kolei turf to biblioteka rozszerzająca możliwości wyświetlania danych na mapie między innymi dostarczając algorytmu obliczającego graf Voronoi-a.

Aplikacja

Strony powiązane
strony powiązane
 1. mapbox.com - strona główna mapboxa

Komentarze