ZwCad - tworzenie i zarządzanie warstwami

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 824 razy

Możliwość korzystania z warstw oraz zarządzania ich stanem oraz stylami obiektów znajdujących się na danej warstwie jest bardzo ważna zwłaszcza przy większych projektach, gdzie możliwość chociażby wyłączenia widoczności warstwy jest nieoceniona. Dlatego też w ZwCad-zie istnieje możliwość takiego właśnie zarządzania warstwami. W przypadku widoku wstążkowego opcje związane z warstwą znajdują się w zakładce Rysuj w sekcji Warstwa, gdzie z listy rozwijanej można wybrać aktywną warstwę rysowania.

ZwCad sekcja Warstwa zakładki Rysuj widoku wstążkowego
Rys. 1
ZwCad sekcja Warstwa zakładki Rysuj widoku wstążkowego

W przypadku klasycznego widoku te same opcje można znaleźć na pasku na pasku Warstwy.

ZwCad pasek narzędziowy warstwy
Rys. 2
ZwCad pasek narzędziowy Warstwy

Kliknięcie na przycisk Właściwości warstwy spowoduje wyświetlenie okna Zarządzanie właściościami warstw. W owym oknie możliwe jest zmienienie nazwy warstwy, widoczności, zamrożenia, zablokowania edycji obiektów warstwy, wyboru typu linii, grubości linii, koloru, określenia czy obiekty warstwy mają być drukowane, opcja zamrożenia w nowej rzutni oraz możliwość nadania opisu rzutni.

ZwCad okno zarządzania właściwościami warstw
Rys. 3
ZwCad - okno Zarządzania właściwościami warstwy
Propozycje książek