ZwCad - zarządzanie stylami wymiarowania

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1332 razy

Style wymiarowania mogą być różne i zazwyczaj są w różnych krajach. Dlatego też w ZwCad-zie możliwe jest edytowanie lub tworzenie własnych styli wymiarowania. W celu dostania się do globalnych ich ustawień należy kliknąć w menu Wymiar → Styl wymiarowania lub wpisać w konsoli polecenie:

WYMSTYL

aby po chwili lub co najwyżej dwóch oczom twym ukazało się okno Menadżera stylów wymiarowania.

ZwCad - okno Menadżera stylów wymiarowania
Rys. 1
ZwCad - okno Menadżera stylów wymiarowania, w którym można a czasem nawet i trzeba utworzyć nowe własne style i ustawić aktualnie zastosowany globalnie styl wymiarowania.

Jeżeli pragniesz ustawić własny styl wymiarowania to należy go utworzyć na podstawie dostępnych styli. W tym jakże przebiegłym celu z najdzikszą rozkoszą klikam jam ci przycisk Nowy... by po chwili lub co najwyżej dwóch pojawiło mi się na ekranie okno dialogowe Nowy styl wymiarowania ISO-25 mine gdzie ISO-25 mine jest nazwą mojego nowo utworzonego stylu.

ZwCad - okno Nowy styl wymiarowania zakładka Symbole i strzałki
Rys. 2
ZwCad - okno Nowy styl wymiarowania zakładka Symbole i strzałki
 • Graty strzałek - ustawienia dotyczące wyglądu gratów strzałek;
 • Znacznik środka;
 • Przerwanie wymiaru;
 • Skrócony wymiar promienia;
 • Skrócony wymiar liniowy;
 • Wymiar długości łuku
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Linie
Rys. 3
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Linie
 • Linie wymiarowe;
 • Linie pomocnicze;
 • Długość linii pomocniczych
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Tekst
Rys. 4
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Tekst
 • Wygląd tekstu;
 • Położenie tekstu;
 • Orientacja tekstu;
 • Opcje
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Dopasowanie
Rys. 5
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Dopasowanie
 • Sposób dopasowania;
 • Skala wielkości wymiaru;
 • Umiejscowienie tekstu
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Jednostki pomiarowe
Rys. 6
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Jednostki pomiarowe
 • Wymiat liniowy;
 • Skala wymiarów;
 • Ukrywanie zer;
 • Wymiar kątowy
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Jednostki dodatkowe
Rys. 7
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Jednostki dodatkowe
 • Ustawienia jednostek dodatkowych;
 • Ukrywanie zer;
 • Dodatkowa tolerancja
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Tolerancje
Rys. 8
ZwCad okno Nowy styl wymiarowania zakładka Tolerancje
 • Format tolerancji;
 • Ukrywanie zer tolerancji