ZwCad - sterowanie właściwościami kreskowania linii

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 609 razy

Kreskowaniem linii można sterować za pomocą właściwości warstwy z poziomu okna Zarządzanie właściwościami warstw, gdzie w kolumnie Rodzaj linii można kliknąć na wybranej warstwie i wyświetlić okno Zarządzanie liniami. W owym oknie znajduje się opcja Główny współczynnik skali oraz Aktualna skala obiektu.

ZwCad - okno zarządzanie liniami
Rys. 1
ZwCad - okno Zarządzanie liniami

Możliwe jest również dodanie nowych typów linii poprzez kliknięcie przycisku Wczytaj..., co z kolei powinno wyświetlić okno dialogowe Dodaj rodzaje linii.

ZwCad okno Dodaj rodzaje linii
Rys. 2
ZwCad okno Dodaj rodzaje linii

Czasami jednak konieczne jest naniesienie zmiany na konkretny obiekt lub obiekty linii. W takim przypadku należy zaznaczyć owe linie, kliknąć dwukrotnie na jednej z nich aby oczom twym pokazało się okienko właściwości. Albowiem tak się składa, że to tutaj możliwe jest ustawienie indywidualnych właściwości Rodzaju linii czy też Skali linii jak również i jej Grubości. W ten więc przebiegły sposób za pomocą Skali linii można kontrolować gęstość kreskowania linii.

ZwCad - okno Właściwości
Rys. 3
ZwCad - okno Właściwości zaznaczonych obiektów
Propozycje książek
tytuł: 3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie autor: Jesse Harrington Au, Emily Gertz

Tytuł:

3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie

Autor:

Jesse Harrington Au, Emily Gertz

tytuł: Zdajemy egzamin ECDL CAD autor: Lisowski Bohdan, Łaptaś Urszula, Skaza Maciej

Tytuł:

Zdajemy egzamin ECDL CAD

Autor:

Lisowski Bohdan, Łaptaś Urszula, Skaza Maciej

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona