ZwCad - dodawanie tolerancji wymiaru

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 699 razy

W trakcie tworzenia dokumentacji technicznej przy wymiarowaniu zdarza się konieczność określenia tolerancji danego wymiaru. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy tolerancja warsztatowa danego typu wymiaru jest niewystarczająca. Dlatego też warto wiedzieć gdzie szukać opcji związanych z nanoszeniem wartości tolerancji na rysunek. Tak więc po kliknięciu prawym przycisku myszy na wymiarze i wybraniu z menu Właściwości, w oknie Właściwości można znaleźć sekcję Tolerancje, gdzie możliwe jest wprowadzenie i sterowanie typem tolerancji wymiaru.

ZwCad okno Właściwości sekcja Tolerancje
Rys. 1
ZwCad okno Właściwości sekcja Tolerancje. Co ważniejsze właściwości tolerancji możliwe do ustawienia:
 • Wyświetlanie tolerancji - określa typ wyświetlanej tolerancji:
  • brak;
  • symetryczne;
  • Odchyłka;
  • Granice;
  • Podstawa
 • Górna granica tolerancji;
 • Dolna granica tolerancji;
 • Pionowe położenie tolerancji:
  • dół;
  • środek;
  • góra;
 • Dokładność tolerancji;
ZwCad - przykład tolerancji
Rys. 2
ZwCad - przykład zastosowania tolerancji wymiaru