ZwCad - wstawianie tekstu i jego formatowanie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1494 razy

W ZeCad-zie możliwe jest osadzanie tekstu wieloliniowego wraz z możliwością pewnego jego formatowania. W tym celu należy czym prędzej wpisać w linii poleceń:

wtekst

by po chwili móc wskazać punkt początkowy i końcowy obszaru osadzenia pola tekstowego.

ZwCad - wstawianie tekstu wieloliniowego
Rys. 1
ZwCad - wstawianie tekstu wieloliniowego

Jak widać na powyższym rysunku dostępne są tutaj opcje:

Warto zwrócić uwagę na możliwość osadzania pól tekstowych po kliknięciu przycisku ZwCad - przycisk osadzania pola tekstowego, który to wyświetla okno dialogowe Pole.

ZwCad - okno dialogowe Pole umożliwiające wybór pola tekstowego do osadzenia w tekście
Rys. 2
ZwCad - okno dialogowe Pole umożliwiające wybór pola tekstowego do osadzenia w tekście
Propozycje książek