ZwCad - wstawianie tekstu i jego formatowanie

Stronę tą wyświetlono już: 235 razy

W ZeCad-zie możliwe jest osadzanie tekstu wieloliniowego wraz z możliwością pewnego jego formatowania. W tym celu należy czym prędzej wpisać w linii poleceń:

wtekst

by po chwili móc wskazać punkt początkowy i końcowy obszaru osadzenia pola tekstowego.

ZwCad - wstawianie tekstu wieloliniowego
Rys. 1
ZwCad - wstawianie tekstu wieloliniowego

Jak widać na powyższym rysunku dostępne są tutaj opcje:

 • kroju czcionki;
 • włączanie trybu opisowego określającego czy wielkość tekstu ma być przy druku określana względem skali rzutni czy papieru;
 • koloru czcionki;
 • rozmiaru czcionki;
 • pogrubienia;
 • pochylenia;
 • przekreślenia;
 • podkreślenia;
 • nadkreślenia;
 • cofania i przywracania zmian w edytowanym tekście;
 • wstawiania indeksu dolnego lub górnego (poprzez wpisanie w tekście np ^o zaznaczenie i wciśnięcie przycisku ba;
 • wstawiania nowej linii;
 • dodawania akapitu;
 • wyrównywania tekstu;
 • ustawienia odstępu pomiędzy liniami akapitu;
 • osadzana pól tekstowych;
 • przełączania na wielkie lub małe litery;
 • osadzania symboli;
 • określenia współczynnika pochylenia zaznaczonego tekstu;
 • odsunięcie dla pojedynczego zaznaczonego znaku;
 • skalowanie zaznaczonego tekstu na jego szerokości

Warto zwrócić uwagę na możliwość osadzania pól tekstowych po kliknięciu przycisku ZwCad - przycisk osadzania pola tekstowego, który to wyświetla okno dialogowe Pole.

ZwCad - okno dialogowe Pole umożliwiające wybór pola tekstowego do osadzenia w tekście
Rys. 2
ZwCad - okno dialogowe Pole umożliwiające wybór pola tekstowego do osadzenia w tekście

Komentarze