ZwCad - tworzenie regionów

Stronę tą wyświetlono już: 156 razy

W ZwCad-zie możliwe jest zamienienie obiektu składającego się z wielu linii lub łuków w region, który jest figurą płaską dającą się wyciągnąć lub przekręcić a co również istotne mającą w trybie cieniowania ustawionym na Guarand region ma też i wypełnienie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że region posiada pewne właściwości fizyczne, które można pozyskać wpisując polecenie:

paramfiz

które to po zaznaczeniu regionu powinno wyświetlić takie jego cechy jak:

 • pole powierzchni;
 • obwód;
 • Wymiary;
 • Środek ciężkości;
 • Moment bezwładności (względem osi X i Y);
 • Moment odśrodkowy względem płaszczyzny XY;
 • Promień bezwładności (oś X i Y);
 • Momenty główne i osiowe;
Wybierz obiekty: 
znaleziono 1
Wybierz obiekty: 
 ----------------  REGIONY  ---------------- 
              Pole: 348.8827 
             Obwód: 248.5752 
            Wymiary:
         Wierzchołek 1: X=-35.0000 Y=-29.2500 
         Wierzchołek 2: X=35.0000 Y=0.7500 
        Środek ciężkości:
               X: 0.0000 
               Y: -7.3997 
      Moment bezwładności:
               X: 44156.6794 
               Y: 264405.3577 
Moment odśrodkowy względem płaszczyzny:
               XY: 0.0000 
      Promień bezwładności:
               X: 11.2502 
               Y: 27.5293 
Momenty główne i osie X-Y względem środka ciężkości:
               W: 25053.6324 wzdłuż [1.0000 0.0000]
               J: 264405.3577 wzdłuż [0.0000 1.0000]

W celu utworzenia regionu należy narysować zamknięty obrys składający się z obiektów 2W. Następnie wpisać polecenie:

region

zaznaczyć zamieniany na region obrys a następnie zatwierdzić wybór. Poniżej pokazany został przykład utworzonego regionu w trybie cieniowania typu Guarand.

ZwCad - przykład wygenerowanego regionu
Rys. 1
ZwCad - przykład wygenerowanego regionu

Komentarze