ZwCad - nawigacja 3W i tryby wyświetlania obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1153 razy

Nie jest wielką tajemnicą ani też odkryciem fakt, że w ZwCad-zie można rysować obiekty 3W. Z tego też względu warto się zagłębić w sposób obracania widoku a także możliwość zmiany trybu jego wyświetlania. W celu uruchomienia trybu umożliwiającego obracanie widoku można a nawet trzeba wpisać polecenie:

3dorbita

W trybie klasycznego widoku można również kliknąć w menu Widok→Orbita3D lub (co wydaje się lepszym rozwiązaniem) włączyć widoczność paska narzędziowego Orbita 3D. W trybie wstążkowym przycisk odpowiedzialny za włączenie trybu obracania znajduje się w sekcji Nawigacja zakładki Widoki.

W tym trybie możliwe jest obracanie widoku w przestrzeni 3W poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy. Środkowy przycisk służy do przesuwania widoku, zaś prawy umożliwia wyświetlenie menu podręcznego.

ZwCad - tryb orbity umożliwiający obracanie widoku
Rys. 1
ZwCad - tryb orbity umożliwiający obracanie widoku

Jak wspominałem wcześniej możliwe jest przełączanie trybu rysowania widoku. Najprościej jest zmienić go w trybie orbity ponieważ tak się składa, że to właśnie w tym trybie można z menu kontekstowego (dostępnego pod prawym przyciskiem myszy) wybrać w zakładce Tryb cieniowania jeden z następujących trybów:

Te same opcje są dostępne w trybie widoku klasycznego z poziomu menu Widok→Cieniuj choć nieco inaczej się nazywają. W trybie wstążkowym opcje te znajdują się w sekcji style wizualizacji zakładki widoki. I tu również nieco inaczej się one nazywają:

Warto też wspomnieć o możliwości przywrócenie widoku startowego (z góry) poprzez wybranie z listy rozwijanej w trybie klasycznym na pasku narzędziowym LUW II jednego z dostępnych standardowych widoków:

Te same opcje można znaleźć w trybie wstążkowym w sekcji widoki zakładki widoki.