ZwCad - polecenie przeciąganie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 555 razy

Polecenie przeciągnij umożliwia utworzenie obiektu przestrzennego poprzez przeciągnięcie regionu lub kształtu 2W zamkniętego wzdłuż wyznaczonej ścieżki.

a)ZwCad - przykładowy profil i ścieżka przygotowane do wyciągnięciab)ZwCad - efekt działania operacji przeciągania
Rys. 1
ZwCad - przykład przeciągania:
  1. przygotowany profil i ścieżka do przeciągnięcia;
  2. efekt działania polecenia przeciągnięcia
Propozycje książek