Kolorowanie pojedynczych powierzchni bryły

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 630 razy

ZwCad umożliwia kolorowanie wybranych powierzchni obiektu bryłowego. W tym celu należy użyć polecenia edbryła w następujący przebiegły skądinąd sposób:

Polecenie: EDBRYŁA
Podaj opcję edycji bryły [Powierzchnia/Krawędź/Bryła/Cofaj/Wyjdź] : p
Podaj opcję edycji powierzchni
[Wyciągnij/przEsuń/Obróć/oDsuń/Pochyl/Usuń/Kopiuj/koLor/Cofaj/konIec] : l
Wybierz powierzchnie lub [Cofaj/Usuń]:

Po wybraniu powierzchni do pokolorowania i ich zatwierdzeniu powinno oczom twym ukazać się poniższe okno dialogowe:

ZwCad okno Wybierz kolor
Rys. 1
ZwCad okno dialogowe Wybierz kolor

Po co to robić? Na przykład po to, żeby wyróżnić kolorystycznie powierzchnię przekroju obiektu jak pokazane zostało na poniższej ilustracji.

a)ZwCad bryła profilu okiennego do pokolorowaniab)ZwCad efekt działania kolorowania
Rys. 2
ZwCad kolorowanie powierzchni przekroju:
  1. przed edycją;
  2. po edycji
Propozycje książek