Git

Stronę tą wyświetlono już: 70 razy

Git a co to w ogóle jest?

Git jest narzędziem kontroli wersji umożliwiającym łatwe zarządzanie zmianami, kontrolą tych zmian jak i opisem. Oprogramowanie to umożliwia też śledzenie zmian oraz tego kto i jakich zmian dokonał w projekcie. Narzędzie to powstało głównie z myślą o programistach i jest niezbędne w przypadku pracy w zespole.

Istnieją dwa typy zasobów:

 • lokalny - przechowywany na komputerze osoby wprowadzającej zmiany;
 • chmurowy - umożliwiający na dostęp osób uprawnionych do współdzielonych zmian

Możliwe jest korzystanie z Git-a jedynie lokalnie, aczkolwiek rozwiązanie chmurowe znacznie rozszerza możliwości oprogramowania.

Instalacja

Instalacja Git-a jest dziecinnie prosta, wystarczy bowiem nawiedzić stronę git-scm.com/downloads by pobrać instalator (w przypadku Windowsa) lub znaleźć instrukcje w systemie Linux.

Struktura

Git umożliwia tworzenie struktury zmian, w której wyróżniane są dwa podstawowe elementy:

 • commit - pojedyncze wpisy zmian wraz z ich krótkim opisem. Stanową część większego tworu jakim jest branch;
 • branch - jako zbiór commit-ów

W procesie produkcyjnym programiści posługują się strukturą co najmniej dwoma głównymi branch-ami podstawowymi:

 • master - nazwa opcjonalna ale często stosowana do opisu wersji produkcyjnej (takiej, z której korzystają użytkownicy;
 • develop - nazwa opcjonalna często stosowana do opisu wersji przejściowej oprogramowania, która wstępnie została zatwierdzona do połączenia z wersją produkcyjną

Łączenie

Git umożliwia łączenie różnych branch-y z wykorzystaniem dwóch możliwych typów operacji:

 • merge - łączenie (scalanie) dwóch branch-y. Istnieją dwa typy merge-ów:
  • Fast forward merge - gdy branch bazowy nie zawiera żadnych zmian;
 • rebase - gdy branch, z którego się wywodzi wybrany branch zawiera inne zmiany dodane przez innego użytkownika tą operacją można doprowadzić do stanu, w którym bazą twojego branch-a stanie się ostatni commit z branch-a bazowego

Możliwe jest również dołączanie commitów z innego branch-a za pomocą polecenia cherrypick.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. git-scm.com/downloads - strona, gdzie można pobrać Git-a

Komentarze