Kreślenie trapezów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 13372 razy

Dany jest trapez równoramienny o danych długościach boków a, b oraz wysokości h, możliwe jest wykreślenie takiego trapezu w sposób pokazany na rysunku 1. Konstrukcja opiera się na odcinku AB, o długości równej a, na którym należy odmierzyć odległość b od punktu A otrzymując w ten sposób punt E. Odcinek EB należy podzielić prostą prostopadłą na dwie części, a następnie odmierzyć na niej wysokość h od punktu przecięcia tejże prostej z odcinkiem AB. Otrzymany w ten sposób punkt B jest wierzchołkiem kreślonego trapezu, a więc odległość BC jest równa długości boku c tego trapezu. Z punktu A należy zakreślić łuk o długości odcinka BC, następnie z punktu C łuk o długości b otrzymując w ten sposób punkt D leżący na przecięciu tychże łuków. Łącząc odpowiednio punkty A, B, C oraz D otrzymuje się trapez równoramienny o zadanych długościach boków a, b oraz wysokości h.

Kreślenie trapezu równoramiennego o danych długościach boków <b>a</b>, <b>b</b> oraz wysokości <b>h</b>.
Rys. 1
Kreślenie trapezu równoramiennego o danych długościach boków a, b oraz wysokości h.

Dla danego trapezu równoramiennego o znanych długościach boków a, b oraz c możliwe jest wykreślenie takiego trapezu jak na rysunku 2. Standardowo konstrukcja zaczyna się od odcinka AB o długości a, na którym należy odmierzyć długość b od końca A odcinka AB otrzymując tym samym punkt E. Z punktu E oraz z punktu B należy zakreślić łuki o promieniu równym c. Punkt przecięcia się tychże łuków wyznacza wierzchołek C trapezu, z którego z kolei należy zakreślić łuk o promieniu równym b, natomiast z punktu A łuk o promieniu równym c. Punkt przecięcia się tychże łuków wyznacza ostatni wierzchołek D trapezu. Połączenie punktów A, B, C oraz D daje w wyniku trapez o zadanych długościach boków a, b i c.

Keślenie trapezu równoramiennego o danych długościach boków <b>a</b>, <b>b</b>, <b>c</b>.
Rys. 2
Keślenie trapezu równoramiennego o danych długościach boków a, b, c.