Git - tag czyli dodawanie tagów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 321 razy

Używanie tag-ów ułatwia pracę z commit-ami pozwalając na łatwe przełączanie się na commit-a oznakowanego takim tag-iem. Najłatwiej jest dodać tag do ostatnio dodanego ccommit-a w następujący sposób:

git tag new_tag

Teraz można wyświetlić listę tag-ów:

git tag
new_tag

Jeżeli chcesz dodać tag do jakiegoś innego commit-a konieczne jest znalezienie identyfikatora takiego commit-a za pomocą polecenia log:

git log

gdzie wśród wyświetlonych commitów można znaleźć ten, który che się oznaczyć tag-iem, dla przykładu ja wybrałem:

commit 9d2feafc30f5935b228c98291acaecc1459337f2
Author: author
Date:  Sun May 22 14:29:31 2022 +0200

  add style for ul elements

Teraz wykorzystując identyfikator 9d2feafc30f5935b228c98291acaecc1459337f2 mogę dodać tag:

git tag ul_style 9d2feafc30f5935b228c98291acaecc1459337f2

Korzystając z polecenia show można wyświetlić zmiany z danego commit-a korzystając z jego identyfikatora lub (jeżeli posiada) z tag-a:

git show ul_style
commit 9d2feafc30f5935b228c98291acaecc1459337f2 (tag: ul_style)
Author: author
Date:  Sun May 22 14:29:31 2022 +0200

  add style for ul elements

diff --git a/style.css b/style.css
index e25a7b9..f1734fa 100644
--- a/style.css
+++ b/style.css
@@ -19,4 +19,12 @@ aside {

 aside:hover {
  background-color: beige;
-}
 No newline at end of file
+}
+
+ul {
+ list-style-type: none;
+ padding: 0;
+ display: flex;
+ align-items: center;
+ flex-direction: column;
+}
(END)

Przy okazji strzałka w dół dla tego polecenia powoduje rozwinięcie listy zmian, zaś q wyjście.

Możliwe jest również przełączenie się na commit-a z wykorzystaniem tag-a:

git checkout ul_style
Note: checking out 'ul_style'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:

 git checkout -b 

HEAD is now at 9d2feaf add style for ul elements

Usuwanie tag-a, gdy okaże się zbyteczny:

git tag -d new_tag
Deleted tag 'new_tag' (was 006f556)

Istnieje również możliwość dodania tag-a z adnotacją:

git tag -a new_tag -m "Some new awesome tag"