Git - remote czyli pierwszy kontakt z repozytorium

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1040 razy

Najwyższy czas nastał, aby połączyć się w sprytny (żeby nie powiedzieć przebiegły) sposób z pierwszym, wymarzonym repozytorium. Jak samo repozytorium stworzyć na GitHub-ie omówiłem na poprzedniej stronie tego zacnego działu i także tam udostępniony został zestaw instrukcji jak to się z tym repozytorium połączyć. W woli przypomnienia poniżej zamieszczam screen tegoż widoku:

GitHub - instrukcje dla utworzonego repo
Rys. 1
GitHub - instrukcje dla utworzonego repo

Utwórzmy czym prędzej i z najdzikszą rozkoszą nowy folder z nowym, wspaniałym kodem niezwykle ważnego programu i zainicjalizujmy git-a:

echo "# dumy-repo" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M master
git remote add origin https://github.com/<owner name>/dumy-repo.git
git push -u origin master

Pierwsza linijka tworzy plik o przebiegłej nazwie README.md zawierający tekst # dummy-repo. Kolejna linijka to oczywiście inicjalizacja Git-a. Następnie dodawanie utworzonego pliku i commit-owanie a następnie tworzenie branch-a o zmienionej z domyślnej nazwy main (jaką sugeruje GitLHub) na master. Przedostatnia linijka łączy lokalne repozytorium z tym znajdującym się w chmurce. Nazwa origin jest domyślną jaką się używa, można to zmienić np. na github. W późniejszym czasie będzie wykorzystywana do identyfikacji repo, do którego wrzucane będą zmiany. Ostatnia linijka wypycha zmiany do repozytorium na GitLHub-ie

Wynik działania powyższych komend:

Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 253 bytes | 253.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/<owner name>/dumy-repo.git
To https://github.com/obliczeniowo/dumy-repo.git
 * [new branch]      master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.

W celu przekonania się, czy aby na pewno kliknij na ikonkę awatara użytkownika w prawym górnym rogu na GitHub-ie i z menu wybierz pozycję Your repositories.

GitHub - menu Your repositories
Rys. 2
GitHub - menu Your repositories

Po tej sekwencji niezmiernie skomplikowanych operacji oczom twym powinien się ukazać widok z listą repozytoriów. Ostatnio dodane powinno być na samej górze co też byś mógł z najdzikszą zapewne rozkoszą kliknąć na nie i zobaczyć, cóż tam się takiego kryje.

GitHub - lista repozytorów
Rys. 3
GitHub - lista repozytorów

Nie zwlekajmy zatem ani sekundy więcej i czym prędzej kliknijmy na dumy-repo.

GitHub - sprawdzanie stanu repozytorium
Rys. 4
GitHub- sprawdzanie stanu repozytorium

No popatrz, popatrz coś się dodało! Może to i nie najpiękniejsze repozytorium na świecie, ale by zmienić repozytorium zacznij od małych kroków. Później przyjdzie czas na te większe.