Docker - uruchamianie pierwszej instancji (kontenera)

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 389 razy

Jak wspominałem wcześniej możliwe jest pobranie obrazu (który jest dostępny publicznie) i uruchomienie jego instancji. W tym celu należy użyć polecenia:

docker run <nazwa obrazu>

Co spowoduje sprawdzenie, czy obraz jest dostępny lokalnie, jeżeli nie to czy jest dostępny publicznie na hub.docker.com i w tym przypadku jako że jeszcze nie omawiałem jak utworzyć własny obraz skorzystam z takiego publicznego obrazu. W tym celu można wyszukać upragniony obraz na hub.docker.com korzystając z ichniejszej przeglądarki. Ja dla ułatwienia sobie życia pokażę jak uruchomić i sprawdzić czy działa kontener z XAMPP-em. Oto w jaki przebiegły sposób nie instalując już niczego w systemie możesz uruchomić swój własny serwer:

docker run --name myXampp -p 41061:22 -p 41062:80 tomsik68/xampp

No dobra, może nie od razu, bo musi się zaciągnąć obraz z hub.docker.com/r/tomsik68/xampp/. Po zakończeniu i uruchomieniu instancji powinno być widoczne takie coś:

Unable to find image 'tomsik68/xampp:latest' locally
latest: Pulling from tomsik68/xampp
a024302f8a01: Pull complete
3e391e68747c: Pull complete
0be5ef73d815: Pull complete
13096f4a281c: Pull complete
ae0daded9146: Pull complete
7b389ce5fb26: Pull complete
Digest: sha256:dd1ae7c6e67bb91edc06b1f8e3017f5b3da09076a06f764aaeab478ec85246c0
Status: Downloaded newer image for tomsik68/xampp:latest
Starting XAMPP for Linux 8.1.2-0...
XAMPP: Starting Apache...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: Starting ProFTPD...ok.
/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:461: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
  'Supervisord is running as root and it is searching '
2022-06-17 13:05:05,771 CRIT Supervisor is running as root.  Privileges were not dropped because no user is specified in the config file.  If you intend to run as root, you can set user=root in the config file to avoid this message.
2022-06-17 13:05:05,771 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord-openssh-server.conf" during parsing
2022-06-17 13:05:05,776 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2022-06-17 13:05:05,776 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2022-06-17 13:05:05,777 INFO supervisord started with pid 318
2022-06-17 13:05:06,778 INFO spawned: 'openssh-server' with pid 321
2022-06-17 13:05:07,780 INFO success: openssh-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)

Wygląda na to, że jakby działa! A jeżeli nie działa i płacze, że nie ma dostępu to niestety musisz założyć konto na hub.docker.com i się tam zalogować. A teraz sprawdźmy wpisując w przeglądarce: localhost:41062, co powinno oczom twym ukazać widok z stroną XAMPP-a zawierającą tytuł: Welcome to XAMPP for Linux 8.1.2

Chwileczkę, ale jak to? Welcome to XAMPP for Linux 8.1.2? Ano właśnie, przecie powiedziałem, że to wszystko działa na Linuk-sie.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. hub.docker.com/r/tomsik68/xampp/ - strona obrazu XAMPP-a
Propozycje książek