Docker - network czyli słów kilka o dostępnych opcjach

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 423 razy

Na wcześniejszej stronie tego działu omówiłem jak można nawiązywać połączenie pomiędzy kontenerami wykorzystując do tego celu opcję --network. Czas zajrzeć do opcji jakie polecenie network udostępnia:

docker network

Usage: docker network COMMAND

Manage networks

Commands:
 connect   Connect a container to a network
 create   Create a network
 disconnect Disconnect a container from a network
 inspect   Display detailed information on one or more networks
 ls     List networks
 prune    Remove all unused networks
 rm     Remove one or more networks

A więc jak widać można: