Docker - zmienne środowiskowe wczytywane z pliku

Stronę tą wyświetlono już: 91 razy

Warto przybliżyć sposób przekazywania zmiennych sterujących za pomocą pliku konfiguracyjnego zamiast bezpośredniego umieszczania tychże zmiennych wewnątrz pliku yaml. Okazuje się bowiem, że zamiast:

Listing 1
 1. version: "3.8"
 2. services:
 3. mongodb:
 4. image: mongo
 5. environment:
 6. MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: AzureDiamond
 7. MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: hunter2
 8. volumes:
 9. - mongo-wishes:/data/db
 10. nodewishes:
 11. build: ./
 12. ports:
 13. - 8889:8888
 14. environment:
 15. USER: AzureDiamond
 16. PASSWORD: hunter2
 17. volumes:
 18. - ./:/app
 19. depends_on:
 20. - mongodb
 21. volumes:
 22. mongo-wishes:

Można napisać:

Listing 2
 1. version: "3.8"
 2. services:
 3. mongodb:
 4. image: mongo
 5. env_file:
 6. - mongo.env
 7. volumes:
 8. - mongo-wishes:/data/db
 9. nodewishes:
 10. build: ./
 11. ports:
 12. - 8889:8888
 13. env_file:
 14. - node.env
 15. volumes:
 16. - ./:/app
 17. depends_on:
 18. - mongodb
 19. volumes:
 20. mongo-wishes:

W pliku modgo.env:

Listing 3
 1. MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=AzureDiamond
 2. MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=hunter2

W pliku node.env:

Listing 4
 1. USER=AzureDiamond
 2. PASSWORD=hunter2

I teraz można uruchomić całość:

docker-compose up -d

Komentarze