@obliczeniowo/elementary komponent PagesCircleTree

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 416 razy

Nastał najwyższy czas aby utworzyć coś co umożliwi dla elementów np strony internetowej, która ma poziom zagnieżdżenia o strukturze drzewiastej składający się z korzenia (root) i podgałęzi będącej rodzicem (parent) elementu docelowego, który posiada np informację o liczbie wyświetleń. Owa informacja jest wykorzystana w przebiegły skądinąd sposób do wyświetlenia diagramu, który to pomaga w odnalezieniu najciekawszych informacji np o stronach wyświetlanych najczęściej/najrzadziej lub także i pośrednich a wszystko to na jednym ładnym zgrabnym eleganckim widoku bez jakiegoś bzdurnego przełączania czy paginacją, bez tabelki wyglądającej niezbyt ciekawie i reprezentującej na raz tylko ułamek tego, co ten komponent potrafi.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z komponentem PagesCircleTree
Propozycje książek