Kreślenie hiperboli

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10401 razy

Wykreślenie hiperboli (rys. 1) należy rozpocząć od narysowania dwóch prostopadłych do siebie osi oraz obrania dowolnego punktu A, leżącego pomiędzy tymi osiami. Z owego punktu A należy wypuścić pęk prostych przecinających osie, a odległość przecięcia się tych linii z jedną z osi od punktu A odłożone od punktu przecięcia się tej samej prostej z drugą osią wyznaczy punkty 1, 2, 3, 4, 5 przejścia hiperboli.

Wyznaczanie punktów paraboli
Rys. 1
Wyznaczenie punktów hiperboli.

W celu zwiększenia ilości punktów przejścia hiperboli, z punktu 4 wypuszczony został dodatkowy pęk prostych dając w wyniku kolejne punkty 6, 7 oraz 8 (jak na rysunku 2). Pozostało już tylko połączenie punktów za pomocą krzywika.

Wyznaczenie dodatkowych punktów hiperboli i ich interpolacja
Rys. 2
Wyznaczenie dodatkowych punktów hiperboli i ich interpolacja.

Hiperbolę można również wykreślić pomiędzy osiami o dowolnym kącie pochylenia, uzyskując tym samym pochyłą hiperbolę jak na rysunku 3.

Hiperbola pochyła
Rys. 3
Hiperbola pochylona.