Web components - komponent pokazujący działanie sortowania przez scalanie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 280 razy

W celu realizacji zadania pokazania zasady działania sortowania przez scalanie stworzyłem taki właśnie prosty komponent wykorzystujący logikę komponentu wykresu słupkowego.

<obl-merge-sort></obl-merge-sort>