Gęstość ciał stałych i pomiar gęstości

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 301 razy

Gęstość jest właściwością fizyczną wspólną również dla innych stanów termodynamicznych substancji chemicznych. Wyraża się ją wzorem:

gdzie:

Znając więc masę m i objętość V danego ciała stałego można obliczyć jego gęstość. W przypadku, gdy obiekt ma kształt regularny pozwalający na obliczenie jego objętości można wyliczyć dość łatwo gęstość takiego obiektu mierząc jego masę oraz odpowiednie parametry np. długość, szerokość i wysokość w przypadku prostopadłościanu. Do pomiaru gęstości ciał o złożonych wymiarach łatwiej jest zmierzyć objętość w sposób bezpośredni poprzez nalanie do menzurki np. wody i pomiarze jej poziomu przed zanurzeniem w niej obiektu, którego gęstość ma być obliczona oraz kolejnego pomiaru po zanurzeniu tegoż obiektu. Różnica poziomu wody wyrażona np. ml (mili litrach) pozwala na określenie objętości tegoż ciała w ml.

Popmiar objętości ciała stałego
Rys. 1
Pomiar objętości ciała stałego za pomocą menzurki
Źródło:
WikimediaCommons - grafika zwektoryzowana przez autora strony

Na koniec poniżej zamieszczam zestawienie gęstości różnych materiałów:

Propozycje książek