Rozszerzalność temperaturowa

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 288 razy

W pewnym wąskim zakresie temperatur można przyjąć, że ciała stałe podlegają rozszerzalności temperaturowej, którą można określić dość prostym wzorem liniowym:

Wzór na liniową rozszerzalność temperaturową [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

x = x_0 (1 + \alpha \Delta T)

gdzie:

współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\alpha = \frac{x - x_0}{x_0 \Delta T} = \frac{\Delta x}{x_0 \Delta T}

Poniżej zamieszczam zestawienie danych na temat rozszerzalności temperaturowej różnych materiałów:

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej jest istotne z powodu jego wpływu na konstrukcje np. linii kolejowych, mostów czy napowietrznych linii przesyłających energię elektryczną.