Web components - obl-clock komponent

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 308 razy

Całkiem łatwo jest przenieść komponent z mojej biblioteki @obliczeniowo/elementary do web components. Z tego też względu przeniosłem kontrolkę zegarka.

Bieżąca godzina:

<obl-clock></obl-clock>

Zmiana rozmiaru zegarka i wyświetlenie czasu:

<obl-clock size="100" display='{ "time": true}'></obl-clock>

Wyświetlenie zegarka i czasu jedno pod drugim:

<obl-clock size="100" display='{ "time": true}' column="true"></obl-clock>

Ustawienie własnej godziny:

<obl-clock time="[9, 10, 43]" display='{ "time": true}'></obl-clock>