Web components - obl-pie-progress component

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 344 razy

Przeniesiona do web components wersja komponentu do wyświetlania postępu.

<obl-pie-progress value="10" size="50" display="true"></obl-pie-progress> <obl-pie-progress value="10" size="100"></obl-pie-progress> <obl-pie-progress value="10" size="100" display="true" column="true"></obl-pie-progress>