Web components - komponent wykresu svg 3W

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 352 razy

Prosty komponent wykresu 3W:

<obl-svg-diagram-3d z-values="[[100, 200, 300, 50], [50, 60, 80, 50], [100, 200, 30, 50]]"></obl-svg-diagram-3d> <script> const zValues = new Array(); for (let x = 0; x < 20; x++) { const v = []; for (let y = 0; y < 20; y++) { v.push((Math.sin(x / 4) + Math.cos(y / 4)) * 50 - (x * x) / 10); } zValues.push(v); } const diagram = document.querySelector('obl-svg-diagram-3d'); diagram.zValues = zValues; </script>
Propozycje książek