@obliczeniowo/elementary - obl-html-line komponent

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 459 razy

Nurtowało mnie od już dłuższego czasu pytanie następującej treści: czy da się w czystym HTML-u narysować coś bardziej złożonego niż linie, kółka, elipsy czy prostokąty. I tak oto narodził się przebiegły skądinąd pomysł na stworzenie prostego komponentu obl-html-line. Coby zbyt długo nie przynudzać poniżej pokazuję co ten komponent może narysować (a w zasadzie 13k tych komponentów).

Tak, rysuję to za pomocą komponentów, ale równie dobrze można by wygenerować div-y i wyświetlać to statycznie.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z kontrolką html-line