Web components obl-statistic-diagram

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 368 razy

Komponent wyświetlania wykresu statystyki:

<obl-statistic-diagram header="Statystyka"></obl-statistics-diagram> <script> { const diagram = document.querySelector('obl-statistics-diagram'); diagram.points = new Array(100).fill(0).map((_, index) => ({ x: index + 10, y: Math.random(), extData: `Statystyka ${index}` })); } </script>

Rezultat działania: