@obliczeniowo/elementary - month picker

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 483 razy

Month picker to komponent wyświetlający listę miesięcy, z pośród których można wybrać jeden. Kontrola tego komponentu wykorzystuje jako podstawę komponent obl-value-picker nadpisując jego metody i używając dedykowanego modelu.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z kontrolką obl-month-picker