@obliczeniowo/elementary - stepper komponent

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 642 razy

Stepper komponent umożliwia wyświetlenie kroków oraz reagowania na kliknięcie danego kroku, modyfikować stany.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z kontrolką obl-stepper-picker
Propozycje książek