@obliczeniowo/elementary komponent tworzenia/wyświetlania relacji pomiędzy kategoriami

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 552 razy

Jakiś czas temu postanowiłem stworzyć komponent, który umożliwia tworzenie relacji pomiędzy zbiorem kategorii, co też i z najdzikszą rozkoszą prezentuję poniżej.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. npmjs.com/package/@obliczeniowo/elementary - biblioteka npm z komponentem tworzenia relacji