Web components - MinMaxNumericInput

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 412 razy

Domyślnie dostępny komponent input-a nie pozwala na ustawianie liczby poprzez kliknięcie i ustawienie wartości liczbowej. Toteż powstał taki komponent o dość jasnej nazwie obl-min-max-numeric-input.

Podstawowa wersja

<obl-min-max-numeric-input value="30" min="20" max="100"> </obl-min-max-numeric-input>

Wersja z labelką:

<obl-min-max-numeric-input label="Zmienna z zakresu 20-100" value="30" min="20" max="100"> </obl-min-max-numeric-input>

Wersja podpięta pod formularz

<form> <obl-min-max-numeric-input name="variable1" label="Zmienna z zakresu 20-100" value="30" min="20" max="100"> </obl-min-max-numeric-input> <obl-min-max-numeric-input name="variable2" label="Zmienna z zakresu 20-100" value="-30" min="20" max="100" id="value1"> </obl-min-max-numeric-input> </form>