Punkty przebicia ostrosłupa prostą

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8731 razy

Punkty przebicia ostrosłupa z rysunku 1 wyznaczone zostały poprzez zrzutowanie punktów J2, K2 oraz I2, H2 na rzutnię górną. Powstałe z połączenia tych punktów ślady prostej przechodzącej przez punkty F i G wyznaczą punkty przebicia L1, Ł1 powierzchni ostrosłupa, które znajdują się w miejscu przecięcia śladów z prostą przechodzącą przez punkty F, G.

Wyznaczanie punktów przebicia ostrosłupa prostą
Rys. 1
Wyznaczanie punktów przebicia ostrosłupa prostą
Widok ostrosłupa przebitego prostą oraz ich prostopadłych rzutów.
Rys. 2
Widok ostrosłupa przebitego prostą oraz ich prostopadłych rzutów.