Wyznaczenie siatki ostrosłupa

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11758 razy

Podstawa ostrosłupa z rysunku 1 jest prostopadła do rzutni 1 i równoległa do rzutni 2, tak więc rzutnia 2 zawiera w sobie obraz rzeczywistego położenia oraz rzeczywistych długości boków podstawy ostrosłupa. Pozostaje wyznaczenie długości krawędzi łączący wierzchołek ostrosłupa z wierzchołkami jego podstawy, które można wyznaczyć wykorzystując wysokość ostrosłupa uzyskaną z rzutni 1 oraz ślady krawędzi ostrosłupa na podstawie ostrosłupa. Długości owych śladów oraz wysokość ostrosłupa tworzą zbiór trójkątów prostokątnych, których przeciwprostokątne mają długość szukanych długości krawędzi ostrosłupa. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych możliwe jest wykreślenie siatki ostrosłupa.

Rzuty ostrosłupa i wyznaczanie długości jego krawędzi oraz siatki.
Rys. 1
Rzuty ostrosłupa i wyznaczanie długości jego krawędzi oraz siatki.
Widok ostrosłupa w perspektywa razem z rzutniami.
Rys. 2
Widok ostrosłupa w perspektywa razem z rzutniami.