Wyznaczanie krawędzi przenikania się graniastosłupów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6901 razy

Większość punktów końcowych krawędzi przenikania graniastosłupów z rysunku 1 można uzyskać poprzez zrzutowanie z rzutni 2 punktów przecięcia się krawędzi podstaw graniastosłupa ABCDEFGHIJ z krawędziami łączącymi podstawy graniastosłupa KLŁMNOPQRS. W ten sposób wyznaczone zostały punkty: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 12. Punkty 1, 11 i 13 znalezione zostały poprzez przeprowadzenie przez punkty C2, H2, A2 linii równoległych do krawędzi graniastosłupa KLŁMNOPQRS łączących jego podstawy. Punkty przecięcia owych linii z podstawami graniastosłupa KLŁMNOPQRS należy zrzutować i połączyć na rzutni 1, punkty przecięcia się danej linii z krawędzią graniastosłupa ABCDEFGHIJ są poszukiwanym punktami krawędzi przenikania graniastosłupów.

Krawędzie przenikania dwóch graniastosłupów.
Rys. 1
Krawędzie przenikania dwóch graniastosłupów.
Widok przenikających się graniastosłupów razem z rzutniami.
Rys. 2
Widok przenikających się graniastosłupów razem z rzutniami.