Wyznaczanie krawędzi przenikania graniastosłupa z ostrosłupem

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8934 razy

Przenikanie krawędzi graniastosłupa z ostrosłupem w przypadku rozpatrywanym na rysunku 1 sprowadza się do znalezienia rzutu x2-3 ustawionej w taki sposób, aby równoległe krawędzie graniastosłupa FGHIJKLŁ zostały zwinięte do punktu. W ten sposób można wyznaczyć większość linii przenikania graniastosłupa z ostrosłupem. Wyjątek stanowi punkt 5, którego położenie można określić metodą śladów omówioną już w wcześniejszych konstrukcjach.

Wyznaczenie krawędzi przenikania graniastosłupa z ostrosłupem.
Rys. 1
Wyznaczenie krawędzi przenikania graniastosłupa z ostrosłupem.
Przenikanie graniastosłupa z ostrosłupem w perspektywie wraz z rzutniami.
Rys. 2
Przenikanie graniastosłupa z ostrosłupem w perspektywie wraz z rzutniami.