Stoper

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2985 razy

Program stoper, jak sama nazwa wskazuje umożliwia odmierzanie czasu trwania jakiegoś zdarzenia. Jego interfejs można obejrzeć na rysunku 1.

Widok okna programu stoper.
Rys. 1
Widok okna programu stoper.

Kliknięcie na trójkątnym znaczniku uruchamia odmierzanie czasu, które się odbywa z dokładnością do jednej dziesiątej sekundy. Odliczanie można wstrzymać klikając na znaczniku pauzy oraz wznowić klikając drugi raz na tym samym znaczniku. Całkowite wstrzymanie odmierzania i wyzerowanie zegara umożliwia kliknięcie okrągłego znacznika w oknie programu stoper. Kliknięcie znacznika znaku zapytania umożliwia przejście do okna dialogowego z parametrami kolorów panelu zegara. Oczywiście znacznik w kształcie litery x zamyka program.

Propozycje książek

Załączniki:

Prorgam stoper