Kalkulator naukowy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11735 razy

Projekt kalkulatora umożliwiającego nie tylko wykonywanie obliczeń numerycznych, ale również utworzenie własnych zmiennych i makr na potrzeby przeprowadzanych obliczeń. Lista operatorów matematycznych obsługiwanych przez program jest następująca:

Lista dostępnych funkcji matematycznych:

Lista dostępnych stałych matematycznych i fizycznych:

Lista dostępnych makr:

Dyrektywy:

Przykład tworzenia makra

define nazwa_makra (arg1,arg2)(arg1*arg2)

Powyższy przykład tworzy makro o nazwie nazwa_makra z dwoma argumentami arg1, arg2, które należy podać przy "wywoływaniu" tegoż makra. Pozostałe wyrażenie (arg1*arg2) określa operację wykonywaną przez makro. Korzystając z makra np. w następujący sposób:

nazwa_makra(2,3)

należy pamiętać, że kompilator przed rozpoczęciem obliczeń podstawi w jego miejsce następujące wyrażenie:

(2*3)

Przykład tworzenia wykresu:

Diagram2D x, 0, 100, 1000, x * sin(x)

Powyższy przykład wyświetla 1000 punktów obliczeniowych funkcji f(x)= x*sin(x) z zakresu wartości od 0 do 100.

Okno główne programu kalkulator podzielone zostało na trzy części:

  1. linii poleceń;
  2. linii wyświetlania wyniku ostatniego obliczenia
  3. listy stu ostatnich poleceń wykonanych przez program
Widok okna głównego programu kalkulator.
Rys. 1
Widok okna głównego programu kalkulator.

Jak widać na załączonym rysunku 2 dyrektywa Diagram2D umożliwia sporządzenie wykresu funkcji i wyświetlenie go w oddzielnym oknie.

Widok okna wykresu stworzonego w programie kalkulator.
Rys. 2
Widok okna wykresu stworzonego w programie kalkulator.

Wideo prezentacja programu

Propozycje książek

Załączniki:

Kalkulator naukowy