Generowanie animacji AVI z obrazu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3644 razy

Program AviFromImage.exe generuje plik animacji stworzony z sekwencji klatek utworzonych z przejścia pomiędzy zadaną klatką startową a klatką końcową (jak widać to na rysunku 1). Ramkę początkową rysuje się lewym przyciskiem myszy, natomiast końcową prawym przyciskiem myszy.

Screen programu tworzącego animacje AVI.
Rys. 1
Screen programu tworzącego animacje AVI.

Wczytywanie obrazu w formacie jpg odbywa się z menu plik->otwórz. Aby uruchomić generowanie animacji z menu plik należy wybrać pozycję utwórz animację przy czym należy pamiętać, że jeżeli nie został wczytany żaden obraz lub nie zostały ustalone położenia i wymiary ramek to animacja nie zostanie wygenerowana. Po wybraniu tej pozycji pojawi się okno zapisu a następnie okno wyboru kompresji, gdzie należy wybrać jeden z dostępnych kodeków (jak na rysunku 2).

Screen programu tworzącego animacje AVI - okno wyboru kodeka.
Rys. 2
Screen programu tworzącego animacje AVI - okno wyboru kodeka.

Przed wygenerowaniem animacji można z menu plik->ustawienia wywołać okno dialogowe ustawień animacji (jak na rysunku 3), gdzie można ustalić wymiary filmu, liczbę ramek dla pojedynczego przejścia pomiędzy ramkami oraz zaznaczyć opcję powrotu, która spowoduje, że animacja będzie odbywała się w dwie strony, czyli od ramki początkowej do ramki końcowej i z powrotem od ramki końcowej do ramki początkowej.

Screen programu tworzącego animacje AVI - okno dialogowe ustawień.
Rys. 3
Screen programu tworzącego animacje AVI - okno dialogowe ustawień.

Poniżej zamieszczam filmik wideo krótkiej animacji utworzonej przeze mnie za pomocą tego programu z jednego z moich panoramicznych zdjęć.

Możliwe jest również stworzenie animacji poklatkowej, wystarczy wybrać z menu plik->utwórz animację poklatkową wpisać liczbę linii, kolumn, szerokość i wysokość klatki docelowej aby program automatycznie wyciął ramki i stworzył animację. Poniżej znajduje się przykład takiej animacji poklatkowej.

Na rysunku 4 można zobaczyć przykład obrazu przygotowanego do stworzenia animacji poklatkowej obracającej się kuli ziemskiej. Liczba kolumn w tym przypadku wynosi 36, linii 1.

Screen programu sterującego portem LPT1.
Rys. 1
Screen programu sterującego portem LPT1.

Poniżej umieszczam kolejną animację, tym razem kuli ziemskiej złożoną z 360 klatek.

I jeszcze jedna (ostatnia) animacja ruchu nad powierzchnią ziemi.

Propozycje książek

Załączniki:

Program tworzący animację z obrazu