Budzik

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2593 razy

Budzik to stary program napisany w Visual Basic-u, którego celem jest otworzenie pliku zapisanego w podanej lokalizacji o określonej godzinie w domyślnie przypisanym do owego pliku programie.

Program budzik napisany w VBA
Rys. 1
Screen programu Budzik.

Godzina zapisana dużą czcionką jest bieżącą godziną, zaś po prawej stronie małą czcionką zapisany jest czas do otwarcia pliku. W kontrolce po lewej stronie wpisuje się godzinę, o której plik ma być otworzony, zaś po lewej stronie znajduje się ścieżka do pliku, który ma być otworzony.

Propozycje książek

Załączniki:

Program budzik