Generator liczb losowych z kolorowaniem tła komórek

Stronę tą wyświetlono już: 2481 razy

Czas najwyższy stworzyć pierwsze makro w OpenOffice Calc, które wygeneruje losowe liczby zmiennoprzecinkowe z zakresu od 0 do 1 i pokoloruje komórki, w których zostaną one zapisane. Makro i funkcje stworzone zostaną lokalnie (co to znaczy zostało omówione na stronie OpenOffice - własne funkcje).

W utworzonym lokalnym module należy zamieścić następujący kod:
Listing 1
 1. Function SetColor(k as double, w as double)
 2. Dim document as object
 3. Dim dispatcher as object
 4. document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 5. dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 6. Dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 7. args(0).Name = "BackgroundColor"
 8. args(0).Value = Int(255 * w / k) * 256 * 256 + Int(255 - 255 * w / k) * 256
 9. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BackgroundColor","",0,args())
 10. End Function
 11. Sub Generator
 12. Dim document as object
 13. Dim dispatcher as object
 14. document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 15. dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 16. Dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 17. args(0).Name = "ToPoint"
 18. args(0).Value = "$B$2"
 19. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args())
 20. Dim i as integer
 21. Dim j as integer
 22. For j = 1 To 10
 23. For i = 1 To 10
 24. Dim str as string
 25. Dim w as double
 26. w = rnd()
 27. str = w
 28. args(0).Name = "StringName"
 29. args(0).Value = str
 30. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args())
 31. SetColor(1, w)
 32. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoDown", "" , 0 ,Array())
 33. Next i
 34. For i = 1 To 10
 35. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, Array())
 36. Next i
 37. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, Array())
 38. Next j
 39. End Sub

a następnie zapisać dokument. Teraz w arkuszu kalkulacyjnym programu Calc należy wybrać z menu pozycję Widok->Paski narzędzi->Formanty. Na pasku narzędziowym Formanty jeżeli nie są aktywne ikonki formantów należy kliknąć ikonę Włącz/Wyłącz tryb projektu a następnie wybrać formant przycisku i narysować go w arkuszu kalkulacyjnym. Na przycisku kliknąć ppm i z menu podręcznego wybrać pozycję Formant. Pojawi się okno Właściwości: Przycisk w zakładce Ogólne zmienić należy  pole Etykieta na tekst np. Generuj liczby losowe. W zakładce Wydarzenia dla pozycji Zatwierdź działanie kliknąć przycisk z trzema kropkami, by wyświetliło się okno dialogowe Przypisz działanie zaznaczyć pozycję Zatwierdź działanie i kliknąć przycisk Makro... Teraz przypisać należy makro Generator znajdując po lewej stronie moduł, z którego ono pochodzi a po prawej z listy wybierając makro o tejże nazwie. Kliknąć należy OK i zamknąć pozostałe okna. Teraz na pasku formantów przełączyć tryb projektowania i już można sprawdzić, czy działa.

Rys. 1
Ilustracja końcowego efektu działania makra generującego liczby losowe i koloryzujące komórki według ich wartości.

P.S.

Na wszelki wypadek, co by nie było, że sknerą jestem w załączniku zamieszczam gotowy dokument z generatorem liczb losowych.

A może by tak jeszcze zrobić losowanie z sortowaniem? - a proszę bardzo, oto i ono:

Listing 2
 1. Sub generator2
 2. Redim liczby(99) as double
 3. Dim i as integer
 4. ' Wczytywanie maksymalnej wartości losowania'
 5. Dim maximum as double
 6. arkusz = thisComponent.currentController.getActiveSheet()
 7. maksimum = arkusz.getCellRangeByName("C16").Value
 8. If maksimum <= 0 Then ' Jeżeli maksimum jest mniejsze lub równe zero to'
 9. exit sub ' zakończ działanie makra'
 10. End If
 11. ' losowanie 100 liczb'
 12. For i = 0 To 99
 13. liczby(i) = rnd() * maksimum ' z zakresu od 0 do maksimum'
 14. Next i
 15. ' sortowanko liczb'
 16. Dim k as long
 17. Do
 18. k = 0
 19. For i = 0 To 98
 20. If (liczby(i) > liczby(i + 1)) Then
 21. Dim a as double
 22. a = liczby(i)
 23. liczby(i)= liczby(i + 1)
 24. liczby(i + 1) = a
 25. k = k + 1
 26. End If
 27. Next i
 28. Loop While(k > 0)
 29. ' koniec sortowanka liczb'
 30. ' Wpisywanie wylosowanych liczb w komórki arkusza'
 31. For i = 0 To 99
 32. arkusz.GetCellByPosition(1 + (i mod 10),1 + Int(i / 10)).Value = liczby(i)
 33. Next i
 34. ' Koniec wspisywania'
 35. ' Kolorowanie komórek według ich wartości'
 36. Dim j as integer
 37. Dim document as object
 38. Dim dispatcher as object
 39. document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 40. dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 41. Dim args(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 42. args(0).Name = "ToPoint"
 43. args(0).Value = "$B$2"
 44. dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args())
 45. For j = 1 To 10
 46. For i = 1 To 10
 47. SetColor(maksimum, liczby(j - 1 + (i - 1) * 10))
 48. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoDown", "" , 0 ,Array())
 49. Next i
 50. For i = 1 To 10
 51. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, Array())
 52. Next i
 53. dispatcher.ExecuteDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, Array())
 54. Next j
 55. 'Koniec kolorowania'
 56. End Sub
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Załączniki:

Makro

Komentarze