Symbole matematyczne

Stronę tą wyświetlono już: 10496 razy

Symbol Znaczenie
i (koniunkcja)
lub (alternatywa)
wtedy i tylko wtedy, gdy (równoważność)
jeżeli ..., to ... (implikacja)
zawiera się w
należy do
nie należy do
{a, b, c} zbiór, który składa się z elementów a, b, c
a×B iloczyn kartezjański zbiorów A i B
zbiór pusty
(a; b) przedział otwarty o końcach a i b
<a; b> przedział domknięty o końcach a i b
= jest równe
nie równe
równoważny tożsamościowo (jest przystający)
równy w przybliżeniu
suma zbiorów
iloczyn zbiorów (część wspólna)
dla każdego x (kwantyfikator ogólny)
istnieje takie x, że (kwantyfikator szczegółowy)
a||b proste a i b są równoległe
a⊥b proste a i b są prostopadłe
symbol nieskończoności
∠ABC kąt ABC
|∠ABC| miara kąta ABC
wektor w
wektor o początku A i końcu B
długość wektora
iloczyn wektora w przez liczbę k
iloczyn skalarny wektorów u i w

Komentarze