Błąd względny

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3262 razy

Błąd względny jest ilorazem błędu bezwzględnego i rzeczywistej wartości mierzonej x0.

delta_{x}=frac{Delta x}{x_{0}}=frac{x-x_{0}}{x_{0}} [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\delta_{x}=\frac{\Delta x}{x_{0}}=\frac{x-x_{0}}{x_{0}}

Przy błędach losowych określa się moduł błędu względnego w następujący sposób:

left|delta_{x}right|=frac{left|Delta xright|}{left|x_{0}right|}=frac{left|x-x_{0}right|}{left|x_{0}right|} [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\left|\delta_{x}\right|=\frac{\left|\Delta x\right|}{\left|x_{0}\right|}=\frac{\left|x-x_{0}\right|}{\left|x_{0}\right|}

Błąd ten może zostać określony w procentach w następujący sposób:

left|delta_{x}right|=frac{left|Delta xright|}{left|x_{0}right|}cdot 100%=frac{left|x-x_{0}right|}{left|x_{0}right|}cdot 100% [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\left|\delta_{x}\right|=\frac{\left|\Delta x\right|}{\left|x_{0}\right|}\cdot 100%=\frac{\left|x-x_{0}\right|}{\left|x_{0}\right|}\cdot 100%