Błąd względny

Stronę tą wyświetlono już: 2738 razy

Błąd względny jest ilorazem błędu bezwzględnego i rzeczywistej wartości mierzonej x0.

delta_{x}={{Delta x}/{x_{0}}}={{x-x_{0}}/{x_{0}}} [1]

Przy błędach losowych określa się moduł błędu względnego w następujący sposób:

delim{|}{delta_{x}}{|}={{delim{|}{Delta x}{|}}/{delim{|}{x_{0}}{|}}}={{delim{|}{x-x_{0}}{|}}/{delim{|}{x_{0}}{|}}} [2]

Błąd ten może zostać określony w procentach w następujący sposób:

delim{|}{delta_{x}}{|}={{delim{|}{Delta x}{|}}/{delim{|}{x_{0}}{|}}}*100%={{delim{|}{x-x_{0}}{|}}/{delim{|}{x_{0}}{|}}}*100% [3]

Komentarze