Karciana sztuczka

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 18536 razy

Do sztuczki potrzebna jest talia 24 nie powtarzających się kart oraz ochotnik, który wybierze sobie jedną kartę nie zdradzając oczywiście jej nazwy nikomu. Sztuczka polega na odkryciu wybranej przez daną osobę karty. W tymże jakże niecnym celu należy podzielić talię na cztery stosy odkładając kolejno na każdy stos po jednej karcie. Teraz w każdym stosie znajduje się 6 kart, należy poprosić osobę która wybierała kartę o wskazanie stosu, na którym owa karta się znajduje. Po wskazaniu stosu wiadomo, że szukana karta jest na jednej z sześciu pozycji wskazanego stosu, który należy odłożyć na wierzch całej talii 24 kart.

Teraz talię należy podzielić na 3 części, co spowoduje, że szukana karta będzie mogła znajdować się na samym dole jednego ze stosu lub na drugim miejscu licząc od spodu. Wynika to z faktu, że wcześniej zapewniony został warunek położenia szukanej karty na sześciu pierwszych pozycjach talii 24 kart licząc od jej góry, a ponieważ na odłożenie jednej karty na każdy z 3 stosów kart potrzebne są teraz 3 karty, więc karta może znajdować się na pierwszej albo na drugiej pozycji od końca. Ponownie należy zapytać osobę, która wybierała kartę o wskazanie stosu kart, w którym znajduje się poszukiwana karta a następnie odłożyć ów stos na szczyt stosu talii 24 kart.

Po raz kolejny należy podzielić talię tym razem na 2 części, a ponieważ w poprzednim kroku stosy zawierały po 8 kart, i szukana przez nas karta znajdowała się na 8 albo 7 pozycji licząc od góry talli kart, więc poszukiwana karta po podziale talii na dwie równe części będzie znajdować się w jednej z dwóch stosów kart na 4 pozycji od końca. Każdy stos zawiera 12 kart, więc szukana karta licząc od góry będzie znajdować się na pozycji 9. Oczywiście jedyną nieodgadnioną zagadką pozostaje fakt, w którym z dwóch stosów znajduje się szukana karta, ale o to poprosić należy niczego nie podejrzewającą osobę odpowiedzialną za wybranie szukanej karty.

W gruncie rzeczy sama sztuczka jest bardzo prosta, wystarczy bowiem dowolną talię niepowtarzających się kart podzielić na tyle stosów, aby ich wspólny iloraz był mniejszy lub równy 1, np. dla talii 24 kart można zastosować podział: 24/4=6; 6/3=2; 2/2=1 albo 24/3=8; 8/3; (8/3)/3=8/9 <1.

Program ukazujący zasadę działania sztuczki karcianej

Najedź myszką na poniższą kart talię, aby została rozwinięta i wybierz jedną z nich i zapamiętaj. Kliknij na talii gdy będziesz gotowy a program podzieli talię na cztery kupki nowe. Wskaż tą, w której Twa karta się znajduje. I teraz trzy kupki program generuje. I wskazać musisz jedną, jedyną, na której Twoja karta oczom Twym się okazuje. Teraz program podzieli talię na dwie kupki nowe wskazujesz, gdzie karta Twoja a program powyższym sposobem "odgadnie" o jaką kartę chodziło Tobie.

Jeżeli karty się nie wyświetlają, odśwież stronę przyciskiem F5

9 karo 10 karo J karo Q karo K karo A karo 9 kier 10 kier J kier Q kier K kier A kier 9 pik 10 pik J pik Q pik K pik A pik 9 trefl 10 trefl J trefl Q trefl K trefl A trefl
Propozycje książek