Wysokościomierze suwmiarkowe

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5326 razy

Wysokościomierze suwmiarkowe należą do grupy suwmiarkowych przyrządów pomiarowych, których wspólna charakterystyka metody odczytu mierzonego wymiaru została już opisana na stronie tutaj, przy okazji omawiania konstrukcji suwmiarki.

Przyrząd ten służy do pomiaru wysokości oraz wzajemnego położenia poszczególnych płaszczyzn mierzonego przedmiotu. Wysokościomierz suwmiarkowy służy również do trasowania. Poziomem odniesienia (punktu zerowego) skali wysokościomierza suwmiarkowego jest płaszczyzna jego podstawy.

budowa wysokościomierza suwmiarkowego
Rys. 1
Opis budowy wysokościomierza suwmiarkowego.