Mikrometry

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11288 razy

Mikrometry należą do grupy przyrządów mikrometrycznych i umożliwiają dokonania pomiarów długości z dokładnością do 0,01 [mm] dzięki zastosowaniu bębna z śrubą mikrometryczną o skoku gwintu równym 0,5 [mm] oraz dwóm wzorcom kreskowym: głównym - naniesionym na tulei będącej nakrętką śruby mikrometrycznej, którego elementarna podziałka ma długość 0,5 [mm]; dodatkowy - naniesiony na tuleję bębna, dzielącej jego obwód na równe 50 części. Dzięki podstawowej podziałce pomiar możliwy do uzyskania jest z dokładnością do 0,5 [mm], natomiast dzięki podziałce na bębnie pomiar ten zwiększa się do 0,01 [mm].

budowa mikrometra
Rys. 1
Opis budowy mikrometra

Pomiar za pomocą mikrometra wykonuje się poprzez ustawienie śruby mikrometrycznej w pobliżu wymiaru mierzonego i dokręceniu go za pomocą sprzęgiełka, co jest konieczne gdyż przy tak dokładnych pomiarach zbyt mocne dociśnięcie śruby mikrometrycznej może spowodować odkształcenie sprężyste mierzonego przedmiotu i tym samym wpłynąć na jakość pomiaru. Po dokręceniu śruby mikrometrycznej do przedmiotu należy zablokować śrubę mikrometryczną nakrętką ustalającą, a następnie odczytać liczbę milimetrów z dokładnością do 0,5[mm] z podziałki głównej, a następnie liczba działek na bębnie, którą należy podzielić przez 100 i dodać do wymiaru wcześniej odczytanego z podziałki głównej mikrometru.